โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

     13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา ได้จัดกิจกรรม
วะนไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาศให้นักเรียน แสดง
ความกตัญญูกตเวที และรำลึกถึงพระคุณของครู - อาจารย์ ผู้ประ
สิทธิ์ประสาทความรู้ และให้การอบรมบ่มนิสัย อันเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ให้เกิดแก่เยาวชนของชาติสืบไป
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2562,11:05   อ่าน 433 ครั้ง