โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ภาพกิจกรรม
อบรม AI

โครงการพัฒนาศักยภาพ นักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ  

      24 มิถุนายน 2562 สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย - เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มาจัดกิจกรรม "โครงการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อม
และสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงเพิ่มความรู้ ทักษะ ส่งเสริมความชอบ เพื่อผลักดันให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,13:11   อ่าน 333 ครั้ง