โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ภาพกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

     26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโดยให้นักเรียนจัดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ตลอดจนชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัย
และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสารเสพติด

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,13:25   อ่าน 445 ครั้ง