โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย ระดับประเทศ นำเสนองานวิชาการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
ชื่อนักเรียน : นางสาวอุทุมพร ภู่สัมฤทธิ์ นางสาวนภสร เกตุแก้วเจริญ นางสาวศิริพร ยนภักดิ์
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2558,14:48   อ่าน 649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายพีรพัฒน์ เจียรสถิตย์ นายเจษฎา นิลเศรษฐ์
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2558,14:46   อ่าน 704 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 การแสดงประวัติศาสตร์ ม.4-6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2558,14:42   อ่าน 595 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557 แข่งขันทำอาหารผักสดเครื่องเคียง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2558,14:41   อ่าน 564 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2557อาหารคาวเดียวและอาหารหวาน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2558,14:37   อ่าน 609 ครั้ง