โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท 22101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่เรียนโดยใช้แผนผังความคิด ประกอบการสอนอ่านแบบ CIRC
ชื่ออาจารย์ :
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2559,11:49  อ่าน 1770 ครั้ง
รายละเอียด..