โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง การจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง การจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55) 24 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (อ่าน 61) 11 พ.ค. 64
เลื่อนสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ตามประกาศของ สพฐ. (อ่าน 74) 30 เม.ย. 64
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ คลิก!! (อ่าน 13) 24 เม.ย. 64
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ คลิก!! (อ่าน 16) 24 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 180) 23 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 **ผ่านระบบออนไลน์** (อ่าน 98) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 933) 06 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 381) 06 เม.ย. 64
กำหนดการ ปิด - เปิด ภาคเรียน (อ่าน 139) 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง การสอบแก้ 0 , ร , มส และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (อ่าน 159) 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ (อ่าน 191) 26 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 04 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5) 04 มี.ค. 64
กอ.รมน และสื่อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง (อ่าน 207) 14 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 268) 23 ธ.ค. 63
ประกาศเกรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 (อ่าน 871) 30 พ.ย. 63
ประกาศเกรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 (อ่าน 682) 30 พ.ย. 63
ประกาศเกรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 (อ่าน 368) 30 พ.ย. 63
ประกาศเกรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 (อ่าน 308) 30 พ.ย. 63
ประกาศ รายชื่อแบ่งกลุ่มนักเรียน แบบ สลับรายวัน (อ่าน 471) 29 มิ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 433) 25 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 343) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือก มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 375) 10 มิ.ย. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 372) 19 พ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 388) 19 พ.ค. 63
ตารางสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 466) 04 พ.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 419) 04 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 519) 01 พ.ค. 63
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 764) 15 เม.ย. 63
บัญชีรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 810) 15 เม.ย. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 1-2563 (อ่าน 369) 15 เม.ย. 63
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6) 05 เม.ย. 63
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13) 05 เม.ย. 63
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 600) 18 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 475) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIBA และลานอเนกประสงค์ กรมพลศึก (อ่าน 994) 09 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่องสอบราคาจ้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (อ่าน 978) 01 พ.ย. 59
ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างการจ้างเหมาบริการ (ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า-ปะปา) (อ่าน 1181) 03 พ.ค. 59