โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 06 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 06 เม.ย. 64
กำหนดการ ปิด - เปิด ภาคเรียน 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง การสอบแก้ 0 , ร , มส และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 31 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา เรื่อง นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ 26 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 04 มี.ค. 64
แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 04 มี.ค. 64
กอ.รมน และสื่อที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง 14 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ 23 ธ.ค. 63
ประกาศเกรดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1ปี 2563 30 พ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน