โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
234 ม.5 ถนนบางน้ำเปรี้ยว-ฉะเชิงเทรา  ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
เบอร์โทรศัพท์ 038581752
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์


ครู คศ.3


ครู คศ.3


ครู คศ.1


ครู คศ.1


ครูผู้ช่วย